Category Archives: Aktuelt

Spennende innspill til KI-debatten på BONOs seminar

BONO avholdt torsdag 8. februar seminar om kunstig intelligens, opphavsrett og visuell kunst, hvor vi gikk dypere inn på problemstillingene som oppstår når generative KI-modeller trenes på opphavsrettslig beskyttede verk. Presentasjonene og debatten i etterkant av seminaret viste med tydelighet at forholdet mellom opphavsrett og KI er komplisert og inneholder til dels svært motstridende interesser. […]

Siste nytt: KUD’s høringsnotat om DSM-direktivet offentliggjort

Regelverket om opphavsrett i Norge er i ferd med å endres som følge av gjennomføringen av to EU-direktiver i norsk rett, herunder digitalmarkedsdirektivet («DSM-direktivet») (EU) 2019/790. Gjennomføringen vil bidra til økt harmonisering av opphavsretten i Europas indre marked, særlig når det gjelder digital bruk av opphavsrettslig beskyttet innhold. De første forslagene til lovendringer har nå […]

Internettplattformers ansvar for å betale vederlag

En av de store nyhetene fra EU de siste årene var vedtakelsen av digitalmarkedsdirektivet («DSM-direktivet») (2019/790/EU) i 2019. Direktivet inneholder flere bestemmelser som vil få betydning for visuelle kunstnere, herunder det mye omdiskuterte «plattformansvaret» i artikkel 17. Bestemmelsen vil få stor aktualitet i Norge i tiden fremover, da Kultur- og likestillingsdepartementet nå jobber med å […]

Imponerende tall for opphavsrettsinntekter verden over

­­­­– Rekordhøye globale opphavsrettsinntekter i 2022. Det slår rapporten Global Collections Report 2023 fast. Den utgis av CISAC, en global paraplyorganisasjon som representerer rettighetsorganisasjoner innenfor områdene musikk, audiovisuelt, litteratur, drama og visuell kunst. Tallene er hentet fra 225 medlemsorganisasjoner i 116 land, deriblant BONO, som er medlem av CISAC. Samlet for alle de fem fagområdene var […]

Seminar: Kunstig intelligens, virkelige problemstillinger

BONO inviterer samarbeidspartnere og andre interessenter til seminar. Tid: 8. februar 2024 kl. 14:00-17:00Sted: Sentralen, Oslo (Produksjonsrom 1) Velkommen til en praktisk orientert diskusjon om kunstig intelligens, opphavsrett og visuell kunst. Foredragsholdere fra ulike fagfelt vil bidra til å belyse hvordan aktører i kunstbransjen kan innrette seg for å møte dagens og fremtidens utbredelse av […]

Generative KI modeller – Hva er status?

En av de store diskusjonene knyttet til kunstig intelligens og opphavsrett, er spørsmålet om hvilket ansvar KI-utviklerne har for å klarere bruken av beskyttede verk til å trene opp generative KI-modeller, som f.eks. bildegenereringsprogrammene Dall-E og Stable Diffusion. Som vi har skrevet om i en tidligere artikkel, trenes bildegenereringsprogrammene opp ved at de mates med […]

Utviklingen av kunstig intelligens (KI) forutsetter IKKE fri bruk av åndsverk

På NRK Nyhetsmorgen i går uttalte kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery seg om opphavsrett og kunstig intelligens (KI) som en direkte respons til at forvaltningsorganisasjonen TONO bl.a. melder på sine nettsider at «skaperne og opphavsretten er tapere i AI-euforien». Innslaget knyttet seg til problemstillingene som oppstår når åndsverk brukes til å utvikle KI-baserte systemer. For […]