Kira Wager, medlem i BONO siden 2005. Foto: Ignat Wiig / Oslo Open. Verk i bakgrunnen: © Kira Wager / BONO 

Hvem er vi?

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for de som skaper visuelle verk – etablert av kunstnerne, for kunstnerne og for de som bruker kunst. Vi representerer i dag over 150.000 norske og utenlandske kunstnere og er bindeleddet som gjør det enkelt å bruke visuelle verk.

Vi inngår lisensavtaler med et bredt spekter av kunder – offentlige, ideelle og kommersielle. Gjennom lisensavtaler med BONO får forlag og andre utgivere, TV- og filmselskaper, museer, kommersielle foretak, undervisningsinstitusjoner m.m. adgang til å bruke kunst i sin virksomhet og i de sammenhenger de har behov for.

BONO er i tillegg godkjent av Kulturdepartementet til å inngå avtaler på vegne av ikke-medlemmer på flere områder, som f.eks. ved bruk av verk i TV og i arkiv, bibliotek og museer. Vi administrerer også følgeretten i Norge og utbetaler vederlag når verk blir videresolgt. BONO fordeler i tillegg privatkopieringskompensasjon til rettighetshavere til visuelle verk.

BONO er en ideell organisasjon som sikrer kunstnerne vederlag og at brukere av kunst har trygghet for at rettighetene er innhentet og uforutsette kostnader ikke oppstår. Vederlagene går tilbake til kunstnerne og skaper grobunn for ny kunst.