Alexander Grüner-Moström, medlem i BONO siden 2005. Foto: Kari Tønseth / BONO

Representasjon over hele verden

BONO representerer over 150.000 utenlandske kunstnere i Norge gjennom avtaler med søsterorganisasjoner i andre land. Avtalene gjør det enkelt å innhente lisens til å bruke visuelle verk. I tillegg har norske kunstnere et nettverk til rådighet som ivaretar deres opphavsrett og sikrer vederlag også internasjonalt.

HUSK AT:
LISENS TIL Å BRUKE UTENLANDSKE KUNSTNERES VERK I NORGE INNHENTER DU HOS BONO

les mer her

Oversikt over BONOs søsterorganisasjoner:

ADAGP
AGADU
AKKA/LAA
APSAV
ARS
ARTEGESTION
AUTVIS
PICTORIGHT
BILDUPPHOVSRÄTT
CARCC
COPYDAN
CREAIMAGEN
DACS
EAU
GESTOR
HUNGART
IVARO
JASPAR
KUVASTO
LATGA-A
LITA
MYNDSTEF
OOA-S
PRO LITTERIS
ROY LICHTENSTEIN
SABAM
SACK
SAIF
SAVA SIAE
SOCAN
SOFAM
SOMAAP
SPA
SUCC. MATISSE
SUCC. PICASSO
BILDRECHT
UPRAVIS
VEGAP
VG BILDKUNST
VISARTA
VISCOPY/CAL

Frankrike
Uruguay
Latvia
Peru
USA
Ecuador
Brasil
Nederland
Sverige
Canada
Danmark
Chile
England
Estland
Ungarn
Ungarn
Irland
Japan
Finland
Litauen
Slovakia
Island
Tsjekkia
Sveits
USA
Belgia
Sør-Korea
Frankrike
Argentina
Italia
Canada
Belgia
Mexico
Portugal
Frankrike
Østerrike
Russland
Spania
Tyskland
Romania
Australia