Jan Christensen, medlem i BONO siden 2016. Foto: Kari Tønseth / BONO. Verk i bakgrunnen: © Jan Christensen / BONO

Hurtiglisens

Har du en enkel forespørsel og behov for å ordne rettigheter raskt, kan du søke om hurtiglisens.

Hurtiglisens gis senest 24 timer etter at vi har mottatt søknaden. For å innhente hurtiglisens sender du en forespørsel til hurtiglisens@bono.no, så vil vi ta kontakt med deg omgående. 

Hurtiglisens medfører et påslag på 35 % på BONOs ordinære tariffer.

Behandling av søknad om hurtiglisens forutsetter at søknaden kan behandles i ordinær arbeidstid, dvs. at søknaden er innkommet i perioden mandag kl. 0800 – torsdag kl. 1600.

Vennligst merk:

I noen sammenhenger er det ikke mulig for BONO å gi hurtiglisens, typisk for bruk der vi må innhente kunstnerens samtykke i forkant. Det gjelder følgende tilfeller:

  • Gjengivelse/bruk av verk i endret skikkelse

  • Bruk av verk i reklame- og markedsføringssammenheng

  • Omfattende bruk av verk av én enkelt kunstner (f.eks. monografiske utgivelser/biografiske produksjoner)

  • Bruk av verk som logo eller kjennetegn på produkter/emballasje

  • Bruk av verk i politisk- eller religiøs kontekst

  • For utenlandske Full Consultation Artists