Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, og hvilke rettigheter du har til innsyn m.m. i dine egne personopplysninger.

Søknad om bildelisens

Når du søker om bildelisens, ber vi deg registrere navn og virksomhet, adresse, e-post, og telefon. Det er nødvendig å gi disse opplysningene for at vi skal kunne gi deg en lisens.

Opplysningene blir lagret i BONOs elektroniske kunderegister og i vårt fysiske arkiv. Opplysningene lagres hos BONO så lenge det er saklig behov for å oppbevare dem.

Opplysningene deles med BONOs søsterorganisasjoner i utlandet dersom det er nødvendig i forbindelse med behandling av søknaden.

Søknad om medlemskap

Når du søker om medlemskap i BONO for deg selv eller en kunstner du representerer, ber vi deg registrere navn, personnummer, adresse, e-post, telefon, kontonummer, kunstart og eventuelt medlemskap i kunstnerorganisasjon. Det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg som medlem.

Dersom du eller kunstneren du representerer blir medlem i BONO, vil opplysningene bli lagret i vårt elektroniske medlemsregister og fysiske arkiv. Opplysningene lagres hos BONO så lenge det er saklig behov for å oppbevare dem. Vi sletter opplysninger fra søknader som ikke resulterer i medlemskap.

Navn på kunstner, fødsels- og dødsår, nasjonalitet, kjønn, kunstart og rettighetstype er informasjon som deles med BONOs søsterorganisasjoner i utlandet og CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), som er et nettverk for organisasjoner som forvalter opphavsrett.

Digitale skjemaer

På nettsidene våre vil du også finne digitale skjemaer, som for eksempel registrering av verk vist på NRK, der vi typisk ber om personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer. Informasjonen som innhentes blir behandlet på tilsvarende måte som beskrevet ovenfor. 

Informasjonskapsler (cookies) på www.bono.no

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen på våre hjemmesider. Disse brukes til å samle informasjon anonymt, for eksempel til web- og brukerstatistikk. Du kan lese mer om BONOs bruk av informasjonskapsler her: https://www.bono.no/cookie-policy

E-post og telefon

BONO benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som er en del av saksbehandling registreres i vårt system. Vi sender ikke sensitive personopplysninger på e-post.

Vi sletter fortløpende meldinger som ikke lenger er aktuelle og minst én gang i året gjennomgår vi e-postkassen og sletter unødvendig innhold.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Etter én måned slettes informasjon om telefonsamtalen fra loggen.

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Som registrert i BONOs systemer kan du be om innsyn i dine egne personopplysninger. Du kan be om retting eller sletting av personopplysninger.

Dersom du selv har gitt personopplysningene til BONO, har du rett til dataportabilitet, det vil si rett til å flytte personopplysninger som er lagret elektronisk fra BONO til en annen virksomhet når dette er teknisk mulig.

Daglig leder i BONO er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Alle henvendelser om innsyn i og vår behandling av personopplysninger kan rettes til daglig leder på e-post bono@bono.no

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge SA)

Telefon: 23 10 03 50
Postadresse: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo

Sist endret: 21. juni 2018