Arild Yttri, medlem i BONO siden 1994. Foto: Kari Tønseth / BONO 

Om medlemskap

BONO er opphavsrettsorganisasjonen for skapere av visuelle verk.

Vi fungerer som bindeleddet mellom kunstnerne og de som bruker kunst i ulike sammenhenger. Vi inngår avtaler (lisenser) om bruk av verk og krever inn opphavsrettslige vederlag til medlemmene. Utestående vederlag blir utbetalt kvartalsvis.

Blant våre medlemmer finner du for eksempel skulptører, malere, kunsthåndverkere, grafikere, tegnere, illustratører, tekstilkunstnere, fotografer, designere, performance-kunstnere, street artists og videokunstnere.

BONO er primært en organisasjon for profesjonelle kunstnere på det visuelle området og for rettighetshavere etter avdøde kunstnere. En forutsetning for å være medlem er at man skaper eller har skapt åndsverk og at disse verkene er opphavsrettslig vernet.

Du behøver ikke være aktiv kunstner for å melde deg inn i BONO, men medlemskap er allikevel mest aktuelt for deg dersom du har eller har hatt kunstnerisk produksjon av et visst omfang, eller er arving/rettighetshaver etter en avdød kunstner.

Søk om medlemskap

For kunstnere er hver krone viktig; Siden 1996 har jeg fått over 30.000 kr. utbetalt fra BONO for bruk av kunsten min.

Bjørn Bjarre, Skulptur, Maleri

BONO sikrer kunstnernes rettigheter, slik at vi får vederlag for bruk av kunsten vår. Det er fint å slippe å administrere dette selv.

Kira Wager, Maleri

Hvis noen ønsker å bruke mine verk i en sammenheng, vet jeg at BONO inngår avtaler på mine vegne som sikrer et rettmessig vederlag.

Hedevig Anker, Fotograf

Bono forvalter et grunnleggende prinsipp; vi skal betale kunstnerne for bruk av kunst.

Terje Nicolaisen, Maleri, skulptur, tegning

Som BONO-medlem blir mine opphavsrettigheter som kunstner fulgt opp, samt at de ivaretar følgeretten når kunst blir videresolgt. De bistår med rådgivning, og følger opp der jeg ikke har kapasitet. BONO gjør jobben jeg ikke har mulighet til å gjøre.

Ann Iren Buan (f. 1984), Skulptur

Jeg har mest utstillingsaktivitet internasjonalt og da er det bra at BONO gjennom sitt internasjonale nettverk er med på å ivareta mine rettigheter.

Lars Strandh (f. 1961), Maleri

Dine opphavsrett blir beskyttet og det føles som man blir tatt vare på. En gang jeg ble jeg kontaktet av BONO og fikk beskjed at en av mine arbeider har blitt vist på Nrk og jeg kommet til å få vederlag for det. Det føltes bra!

Shwan Dler Qaradaki (Dler Rauf Rasul) (f. 1977), Mixedmedia

Det BONO gjør er et viktig bidrag til mange.

Elena Engelsen (f.1952), Skulptur

I en digital verden hvor bilder deles i stadig større omfang er det komplisert å håndtere opphavsrett. BONO hjelper meg med gjenbruksavtaler og riktig pris for gjengivelse av mine verk – enten de vises i en brosjyre i Norge, i en fransk avis, eller på en amerikansk nettside.

Kristoffer Eliassen (f. 1971), Fotograf

Som kunstner og sjef i sitt eget enkeltmannsforetak er det så mange oppgaver man skal ivareta i tillegg til selve den skapende delen av virksomheten. Derfor er det betryggende å være medlem av en organisasjon som tar seg av spørsmål rundt opphavsretten.

May-Bente Aronsen (f. 1962), Tekstil (skulpturelle former)

For kunstnere betyr opphavsretten respekt, anerkjennelse og betaling for det faktiske arbeidet vi utfører. Jeg kjenner BONO både fordi jeg har vært medlem i mange år, men også fordi jeg har sittet i styret. Jeg kan si med sikkerhet at BONO jobber både iherdig og profesjonelt for at kunstneres opphavsrettigheter skal bli ivaretatt.

Lotte Konow Lund (f. 1967), Video, tegning, skulptur

Kunstnerne gjør nytte for samfunnet, og BONO hjelper oss med å få kreditering og fortjeneste for innsatsen vår.

Irma Salo Jæger (f. 1928), Maleri

Jeg arbeider mye i Pietrasanta i Italia, her er det et internasjonalt miljø med billedhuggere fra mange kanter av verden. I følge mine kolleger her høres det ut som tull, eller i beste fall som en stor overdrivelse, når jeg forteller om BONO og hvor godt opphavsretten blir ivaretatt for kunstnere i Norge.

Håkon Anton Fagerås (f. 1975), Skulptur

BONO har gitt meg lynrask og profesjonell hjelp i to ulike saker. Det å vite at det finnes et profesjonelt apparat som er parat til å bistå kunstnere på kort varsel både i Norge og i internasjonale saker som ofte er vanskelige for enkeltkunstnere å håndtere, er utrolig betryggende og befriende. Tusen takk for hjelpen så langt!

Karoline Hjorth (f. 1980), Fotografi

Det är mycket att sätta sig in i för den enskilde; BONO tar till vara våra rättigheter och gör jobbet åt oss. Det borde ligga i allas intresse att vara medlem när man arbetar med visuell konstnärlig verksamhet på professionell nivå. Dessutom kostar det inget; det enda som krävs är att man registrerar sig hos BONO. Enklare kan det inte bli!

Aleksander Grüner-Moström, Tekstil, Kunsthåndverk

Gode grunner til å bli medlem

Opphavsrett kan være komplisert og rettighetsklarering kan være tidkrevende. Som medlem overlater du det administrative arbeidet til oss. Vi har kompetansen som er nødvendig for at dine rettigheter skal bli respektert og honorert.

Mange av våre medlemmer mottar vederlag jevnlig. Om beløpene er små eller store, de fleste anser vederlagene som en kjærkommen ekstrainntekt.

Det er vanskelig som kunstner å følge opp sine rettigheter i utlandet. Som medlem i BONO er du sikret representativitet i over 40 land verden over.

Som medlem overlater du arbeidet med å inngå avtaler til oss, men beholder kontrollen med hvor og hvordan verkene dine blir brukt.

Har du spørsmål om egne rettigheter eller andre spørsmål om opphavsrett, kan du som medlem fritt benytte vår rådgivingstjeneste.

Det er gratis å melde seg inn i BONO. Når vi krever inn vederlag for deg vil vi trekke fra en andel for å dekke våre administrative kostnader.

Å forhandle rettigheter på egen hånd kan være en stor utfordring. BONO er en kjent organisasjon med over 25 års erfaring i lisensiering av kunstverk og representerer over 150.000 kunstnere. Som medlem bidrar du til å styrke kunstnernes rettigheter.

Hva innebærer medlemskap

BONO skal sørge for at du mottar vederlag du har krav på når dine verk blir brukt. Som medlem hos oss slipper du selv å forhandle, inngå avtale, kreve inn vederlag, kontrollere bruken osv.

Med «bruk av verk» mener vi reproduksjon/gjengivelse av verkene dine i ulike sammenhenger, for eksempel i bøker eller andre trykksaker, på internett og andre digitale medier, på produkter og emballasje, i tv- og film mv.

Dersom noen kontakter deg direkte for å få lov til å bruke dine verk, for eksempel på forsiden av en bok, på en nettside, i en TV-produksjon eller annet, henviser du brukeren til oss. Dette er du forpliktet til når du blir medlem i BONO og det er en forutsetning for at vi skal kunne forvalte dine rettigheter på en effektiv måte.

BONO håndterer forespørselen og den videre kontakten med brukeren. Vi gjør klar lisens og informerer brukeren om betingelsene for bruken. BONO beregner også vederlaget og informerer brukeren om hva en lisens vil koste.

Medlemskap i BONO innebærer at du gir BONO eksklusiv rett til å forvalte opphavsretten til dine verk. Dette betyr kort fortalt at du overlater til BONO å opptre på dine vegne og at BONO er den eneste som kan inngå avtale om bruk av dine verk. Da unngår vi at det oppstår uklarheter og misforståelser. Dette sikrer nødvendig forutsigbarhet for deg som medlem, for de som ønsker å bruke dine verk og for oss i BONO.

Hvis noen ønsker å bruke dine verk på en spesiell måte, vil vi klarere dette med deg først. Om for eksempel et reklamebyrå ønsker å bruke dine verk i en kampanje, et forlag ønsker å utgi en monografi med dine verk eller et firma ønsker å lage plakater med dine verk, gir vi kun lisens i samråd med deg. Det samme gjelder dersom noen ønsker å gjengi verkene dine i endret skikkelse, eller noen ønsker å bruke dem i politiske eller religiøse sammenhenger.

For å sikre en effektiv rettighetsforvaltning, gir vi i andre sammenhenger lisenser uten å kontakte deg (for eksempel når verkene dine brukes i bøker, i kringkasting, på et museums nettside mv.). Dette sparer både deg og BONO for unødvendig arbeid, og sørger også for at de som ønsker å bruke verk kan få lisens til dette innen rimelig tid.

Oppdragsavtaler er ikke omfattet av din avtale med BONO. Er du for eksempel illustratør eller fotograf og et forlag eller et firma ønsker at du skal skape nye verk på oppdrag for dem, er dette noe du selv inngår avtale om. Pass på at du ikke gir fra deg større rettigheter enn det oppdraget krever og betalingen tilsier.

Som medlem kan du benytte deg av vår kompetanse og få gratis hjelp i spørsmål om opphavsrett. Vi vil gi råd og hjelp innenfor rammene av vår virksomhet. Vi vil også kunne følge opp saker vi anser som viktige og av prinsipiell betydning.

Sett av noen få minutter til å se nærmere på våre spørsmål og svar.

  • Henvis til BONO når noen kontakter deg for å bruke dine verk
  • Har du vederlag til gode mottar du dette ved vår kvartalsvise utbetaling
  • Meld fra om du endrer kontaktinformasjon (adresse, telefon, kontonummer, e-post)
  • Har du spørsmål? Ta kontakt!

BONOs medlemsvilkår finner du her.