Hedevig Anker, medlem i BONO siden 2004. Foto: Ignat Wiig / Oslo Open 

Organisasjonen

BONO ble etablert i 1992 etter initiativ fra organisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK). BONOs medlemmer består både av nålevende kunstnere og rettighetshavere etter avdøde kunstnere. Gjennom samarbeid med et nettverk av tilsvarende organisasjoner i utlandet, representerer vi også utenlandske kunstnere.

BONOs øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger BONOs styre. I tillegg utpeker organisasjonene NBK og NK sine representanter. BONOs styre består både av kunstnere, rettighetshavere og juridisk kompetanse.

Administrasjon

Harald Holter

Daglig leder

Send E-post

Veronika Lundqvist

Juridisk rådgiver

Send E-post

Kari Astrup

Seniorrådgiver

Send E-post

Irina Larsen

Administrasjons- og økonomikonsulent

Send-Epost

Jorid Gåserud Rogers

Kunde- og informasjonsansvarlig

Send E-post

Maria Fosse

Kommunikasjons- og prosjektkoordinator

Send E-post

Alle foto: Ansgar Valbø

Styre

Marius Dahl

Styreleder, representant for nålevende rettighetshavere

Esther Maria Bjørneboe

Reresentant for Norske Billedkunstnere

John S. Gulbrandsen

Opphavsrettsjurist

Atle Aas

Representant for rettighetshavere etter avdøde kunstnere

Putte Helene Dahl

Representant for Norske kunsthåndverkere

Helle Kaarem

Representant for nålevende rettighetshavere

Varamedlemmer: Kari Saanum, John Raustein, Per Hess, Tine Aamodt

Alle foto: Ansgar Valbø