Håkon Anton Fagerås, medlem i BONO siden 2015. Foto: Kari Tønseth / BONO. Verk i bakgrunnen: © Håkon Anton Fagerås / BONO 

Videresalg av kunstverk

BONO er innkrevings- og fordelingsorganisasjonen for følgerett i Norge. Vederlaget går tilbake til den kunstner som har fått sitt verk solgt og er et viktig bidrag til videre nyskaping.

Salg omfattet av følgeretten

Videresalg av opphavsbeskyttede originalverk så som malerier, tegninger, trykk, litografier, skulpturer, billedvev, keramikk, glasskunst og fotografiske verk omfattet av følgeretten. Følgerettsvederlag skal betales ved salg over 3.000 EURO og utgjør 5 % av salgssummen inkl. salær, men ekskl. merverdiavgift. For salg over 50.000 EURO er prosentsatsen lavere. Videresalg mellom privatpersoner er omfattet dersom en formidler deltar i handelen.

Stater omfattet av følgeretten

BONO krever inn og fordeler følgerettsvederlag på vegne av norske statsborgere, personer bosatt i Norge, personer som er statsborgere i eller bosatt i et land innenfor EØS-området. I tillegg gjelder den for en rekke andre land utenfor EØS som har følgerett i sine land (se fullstendig liste her).

Videresalg over landegrensene 

Grenseoverskridende videresalg kan også utløse følgerett. Hvor verket befinner seg er ikke avgjørende. Ved følgende salg skal det betales følgerett til BONO:

  • verk av kunstner berettiget til følgerett
  • norsk formidler/kunsthandler
  • kjøper/selger er statsborger av land med følgerettsordning

Hvem betaler

Kjøper betaler følgerettsvederlaget til selger eller formidler ved kjøp av originalverket. Selger og formidler er ansvarlig for rapportering og innbetaling av vederlaget.

Salgsopplysninger

Ved videresalg må selger eller formidler oppgi opplysninger om kunstnerens navn, fødselsdato, verkstittel, salgsdato og salgssum i rapporteringen. Opplysningene brukes for å kunne beregne vederlag og utbetale dette til kunstneren som har fått sitt verk videresolgt.

Enkel rapportering og betaling

BONO har samordnet innkreving av følgerettsvederlag med 5 %-avgiften på offentlig omsetning av kunst som administreres av BKH. Samordningen har fått fellesbetegnelsen Kunstavgiften og består av en følgerettsdel og en avgiftsdel. På Kunstavgiftens nettsider finner du praktisk informasjon om beregning, rapportering og betaling.

Følgerett ved salg av norske kunstneres verk i utlandet

Dersom verk av en norsk kunstner videreselges i utlandet (i land som har innført følgerett, blant annet EU/EØS – se fullstendig liste her), så vil kunstneren eller dennes rettighetshavere kunne ha krav på følgerettsvederlag. BONO har søsterorganisasjoner i de fleste land som har innført følgerettsordninger, og norske kunstnere vil derfor motta følgerettsvederlag gjennom BONO om deres verk er gjenstand for følgerett i det aktuelle landet der verket videreselges.