Kristoffer Eliassen, medlem i BONO siden 1998. Foto: Kari Tønseth / BONO. Verk i bakgrunnen: © Kristoffer Eliassen / BONO 

Rapportering av verk vist på NRK

BONO og NRK har en rammeavtale om bruk av visuelle verk i NRK, som innebærer at du (eller den du er rettighetshaver til) kan motta vederlag når NRK benytter dine verk i sine produksjoner. Formålet med avtalen er enkel og effektiv klarering av rettigheter, noe som sikrer at forholdene er lagt til rette for økt bruk av visuelle verk og styrket formidling av kunst i NRK.

Avtalen mellom BONO og NRK har en såkalt avtalelisensutløsende virkning, hvilket innebærer at avtalen dekker samtlige kunstnere i Norge og verden. I praksis betyr dette at kunstnere kan motta vederlag selv om man ikke er medlem i BONO eller én av våre søsterorganisasjoner i utlandet. Registrering av vederlagspliktig bruk av visuelle verk foretas av BONO, men også ved hjelp av rapportering fra kunstnere og rettighetshavere.

Har du har sett visuelle verk som du tror kan gi deg rett til vederlag? I skjemaet nedenfor kan du melde inn visning av visuelle verk i programmer som er sendt i NRK. Har du spørsmål til dette, kan du sende e-post til nrk@bono.no.

Rapportering av visuelle verk vist i NRKs kanaler

Her kan du melde inn visning av dine verk i programmer som er sendt i NRK. Dersom visningen gir rett til opphavsrettslig vederlag, vil du motta dette fra oss. Vennligst merk at BONOs avtale med NRK løper på årlig basis, og det vil derfor kunne ta tid fra verkene vises/meldes inn, til du mottar vederlag. Har du spørsmål til dette, kan du sende e-post til nrk@bono.no

Kunstnerens navn(Required)
Innsenders navn
Hvilken av NRKs kanaler
Personvern og lagring av opplysninger(Required)