Hedevig Anker, medlem i BONO siden 2004. Foto: Ignat Wiig / Oslo Open 

Om bruk av kunstverk

BONO – vi gjør det enkelt å bruke visuelle verk av norske og utenlandske kunstnere!

Forutsigbart og effektivt

For å bruke visuelle verk er du som regel avhengig av å klarere rettigheter. BONO er bindeleddet mellom kunstnerne og de som ønsker å bruke kunstverk. I stedet for å måtte innhente rettigheter fra hver enkelt kunstner, får du enkelt bildelisens gjennom BONO. Det er arbeidsbesparende og effektivt når du bare trenger å forholde deg til én part. Vi avklarer bruken med kunstnerne, beregner vederlag og setter opp avtale der alle betingelser for bruken fremgår.

Bildelisens – tilpasset ditt behov

Vi inngår lisensavtaler med et bredt spekter av kunder – offentlige, ideelle og kommersielle – om bruk av visuelle verk i alle mulige sammenhenger; i bøker, på internett, TV, film og mye mer. Hvilken type avtale du trenger avhenger av hva slags bruk og i hvilket omfang du ønsker. Gjennom BONO får din virksomhet mulighet til å bruke kunstverk av samtlige av de norske og utenlandske kunstnere vi representerer mot et på forhånd avtalt vederlagsnivå.

Når trenger jeg bildelisens fra BONO?

Du trenger lisens når du skal bruke opphavsrettslig beskyttede verk. Alle kunstverk er beskyttet av åndsverkloven så lenge kunstneren lever og inntil 70 år etter utløpet av dødsåret.

Hva må jeg gjøre for å få bildelisens?

Dersom du ønsker å klarere rettigheter for en bestemt type avgrenset bruk, for eksempel i en bokutgivelse, i et tidsskrift eller avis, film eller i merchandise søker du BONO om Bildelisens.

Klikk her for å søke om Bildelisens

Rammeavtale
Bruker du eller din virksomhet kunstverk på regelmessig basis, vil det være tids- og kostnadsbesparende å inngå en rammeavtale. BONO har en rekke avtaler med virksomheter og institusjoner om bruk av verk i publikasjoner, i undervisning, på internt og eksternt informasjonsmateriell, som logo, på produkter, på nettsider, i annonser mv. En rammeavtale gir forutsigbarhet, samtidig som kunstnerne sikres vederlag når deres verk benyttes. Bruksområdene for kunstverk er mange – vi tilpasser avtalen til ditt behov.

Ta kontakt med BONO i dag for å vite mer om hvordan du kan inngå en rammeavtale.

Hvor lang tid tar det å få en bildelisens?

Hvor lang tid det tar å få lisens, avhenger av omfanget av bruken og hva du skal bruke verkene til. Normal behandlingstid for en bildelisens er inntil én uke. Dersom søknaden omfatter utenlandske kunstnere, mer omfattende bruk av verkene (f.eks. i reklamesammenheng), eller inngåelse av rammeavtale, må du påregne mer tid. For enkle henvendelser om billedlisens kan BONO tilby hurtiglisens innen 24 timer mot et pristillegg på 35%.

Hva koster det?

Kunstneren skal ha betalt når hans eller hennes verk blir brukt. Denne betalingen kalles vederlag. Størrelsen på vederlaget avhenger av brukens art og omfang. Søker du om bildelisens vil vederlaget bli beregnet i henhold til våre tariffer, og betales når lisensen er gitt. Dersom din virksomhet inngår rammeavtale, vil vederlaget betales på årlig basis så lenge avtalen løper.

Her finner du våre samlede tariffer.

Er du fortsatt usikker på hva en bildelisens vil koste, så ta kontakt med oss direkte.

På sidene «Hvilken type kunde er du» finner mer detaljert informasjon tilpasset deg som kunde, inkludert kunstnersøk, lisenssøknader og priser.

Enkelte kunstnere har særvilkår knyttet til bruk av deres kunstverk og krever forhåndsgodkjenning via BONO, eller særskilt copyrightmerking som avviker fra BONOs generelle merking av kuntverk. Du finner oversikt over kunstnere dette gjelder under.

Kunstnere som krever forhåndsgodkjenning
Kunstnere med særskilt copyrightmerking