Imponerende tall for opphavsrettsinntekter verden over

­­­­– Rekordhøye globale opphavsrettsinntekter i 2022. Det slår rapporten Global Collections Report 2023 fast. Den utgis av CISAC, en global paraplyorganisasjon som representerer rettighetsorganisasjoner innenfor områdene musikk, audiovisuelt, litteratur, drama og visuell kunst. Tallene er hentet fra 225 medlemsorganisasjoner i 116 land, deriblant BONO, som er medlem av CISAC. Samlet for alle de fem fagområdene var opphavsrettsinntektene i 2022 på 12,1 milliarder euro, mer enn 140 milliarder norske kroner. Sammenliknet med tall fra året før viste dette en rekordhøy økning på 26,7%.

Også innenfor kunstfeltet er tallene oppløftende. Opphavsrettsinntekter fra visuell kunst utgjorde i 2022 rekordhøye 220 millioner euro. Dette er en økning på 12,8% fra året før og hele 33,5% høyere enn nivået før pandemien.

Økningen i inntekter er gjeldende for de fleste bruksområder hvor visuell kunst benyttes. Spesielt har inntekter fra bruk av visuelle verk i film og TV hatt en solid oppgang. Her er økningen på 21,9% sammenliknet med året før. Kompensasjonsinntekter for privatkopiering gikk imidlertid opp hele 39,2% i 2022, og er med det den kategorien med størst økning.

I sum vitner rapporten om svært positive globale tendenser innenfor både det visuelle kunstfeltet og for de andre kunst- og kulturfeltene CISAC representerer. Ikke minst er det gledelig at opphavsrettslige inntekter nå har styrket seg etter pandemiårene.

Les hele rapporten her.

Illustrasjon: CISAC