Vederlag i skattemelding for 2023

Skal du levere skattemelding for 2023? Lurer du på hvordan vederlag skal oppgis? I årsoppgaven fra BONO som ble utsendt 6. februar i år fremgår det hvordan du skal inntektsføre vederlag fra oss. Denne har du mottatt på e-post, og åpnes ved å taste inn de 5 siste sifrene i personnummeret ditt.

For ordens skyld gjengir vi ordlyden fra årsoppgaven her:

Dersom vederlaget gjelder deg som kunstner:
Vederlaget oppgis under tema «Næring» (tidligere post 2.07 i RF-1242 Næringsinntekter > Andre inntekter fra kunstnerisk virksomhet). Vær oppmerksom på at vederlagene som er oppgitt ovenfor ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen som du har mottatt fra skattemyndighetene, men at du selv må føre inn vederlag fra BONO i næringsspesifikasjonen.

Dersom du har mottatt vederlag som rettighetshaver etter en avdød kunstner:
Vederlaget oppgis under tema «Andre forhold > Annen inntekt» (tidligere post 3.1.12 Annen inntekt i skattemeldingen). Om vederlaget er forhåndsutfylt i skattemeldingen trenger ikke du å føre det inn manuelt.

Frist for innsending av skattemeldingen for enkeltpersonsforetak er 31. mai. 

Har du spørsmål om dette? Ta kontakt med BONO.