Seminar: Kunstig intelligens, virkelige problemstillinger

BONO inviterer samarbeidspartnere og andre interessenter til seminar.

Tid: 8. februar 2024 kl. 14:00-17:00
Sted: Sentralen, Oslo (Produksjonsrom 1)

Velkommen til en praktisk orientert diskusjon om kunstig intelligens, opphavsrett og visuell kunst. Foredragsholdere fra ulike fagfelt vil bidra til å belyse hvordan aktører i kunstbransjen kan innrette seg for å møte dagens og fremtidens utbredelse av generative KI-modeller. Er de godt nok rustet slik regelverket er i dag? Og kan det utformes en bransjepraksis som ivaretar eventuelle motstridende hensyn?

Seminaret avsluttes med en paneldebatt.

Klikk her for fullstendig program.

NB! Begrenset med plasser. Påmelding gjøres ved å sende epost til bono@bono.no med fullt navn.


Presentasjon av foredragsholderne

Ole-Andreas Rognstad

OLE-ANDREAS ROGNSTAD

Ole-Andreas Rognstad er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, UiO, og har spesialisert seg på opphavsrett og europarett. Han fullførte sin doktorgrad i 1999, og har siden hatt en rekke verv og lederstillinger. Rognstad var instituttleder ved Institutt for privatrett (2008-2011), og er nå leder av Senter for europarett og for forskningssenteret EurNor. Han var styreleder i Opphavsrettsforeningen fra 2014 til 2023, og har siden 2003 vært leder av Vederlagsnemnda. Rognstad har skrevet en lang rekke bøker og artikler publisert nasjonalt og internasjonalt, deriblant monografien Opphavsrett (2. utgave 2019). Han er medlem av akademikernettverket European Copyright Society og sitter i redaksjonsrådet for tidsskriftene Nordiskt Immateriellt Rättskydd og Scandinavian Studies of Law.
Foto: UiO

Luna Schumacher

LUNA SCHUMACHER

Luna Schumacher jobber i den juridiske avdelingen i Pictoright, den nederlandske forvaltningsorganisasjonen for visuelle verk. Hun fordyper seg i skjæringspunktet mellom visuell kunst, opphavsrett og generativ kunstig intelligens, og holder foredrag om temaet overfor både kunstnere og jussfeltet. Hos Pictoright rådgir hun kunstnere om blant annet hvordan de kan forhindre at verkene deres blir brukt til opplæring av KI-modeller. I sin presentasjon gir hun en oversikt over det gjeldende juridiske rammeverket for muligheten til å reservere seg mot tekst og data-utvinning (opt-out), samt hvordan de tekniske verktøyene kunstnerne har i dag for å benytte seg av denne muligheten, er utilstrekkelige.
Foto: Pictoright

Jonas Engestøl Wettre

JONAS ENGESTØL WETTRE

Jonas Engestøl Wettre leder Teknologirådets prosjekter om generativ kunstig intelligens, tale- og språkteknologi. Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi. Engestøl Wettre er utdannet ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo og ved King’s College London Department of War Studies. Tidligere har han jobbet for Universitetet i Oslo og ved den norske FN-delegasjonen i New York.
Foto: Teknologirådet

Marius Dahl

MARIUS DAHL

Marius Dahl er billedkunstner og bor og jobber i Drammen. Etter endt utdanning ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole/KHIO (1994-1999) bodde og arbeidet han i ti år i Istanbul, Tyrkia. Han er styreleder i BONO og har hatt en lang rekke verv i kunstnerorganisasjoner som Buskerud Bildende Kunstnere, Norsk Billedhoggerforening m.m. Han har stilt ut nasjonalt og internasjonalt, undervist på høyskoler og universiteter, vært kunstkonsulent og kurator. Han har bred erfaring som utøvende kunstner i offentlige kunstprosjekter der utstrakt bruk av verktøy som 3D modellering og digitale produksjonsteknikker har vært sentrale i gjennomføringen.
Foto: Ansgar Valbø / BONO

Beatrice Ignacius

BEATRICE IGNACIUS

Beatrice Ignacius er senioradvokat hos Advokatfirmaet Føyen AS. Beatrice er spesialisert innen immaterialrett, e-handel og markedsføring, IT-kontrakter, telekom og personvern. Hun bistår jevnlig nasjonale og internasjonale kunder med juridisk rådgivning og prosessoppdrag innen disse områdene. Beatrice har blant annet erfaring med vurdering av opphavsrettslige problemstillinger og bruk av beskyttet materiale på internett, registrering og håndheving av varemerkerettigheter, utforming av markedsføring og brukervilkår, utarbeidelse av kontrakter, samt gjennomføring av prosjekter for etterlevelse av personvern.
Foto: Nicolas Tourrenc / Føyen