Spennende innspill til KI-debatten på BONOs seminar

BONO avholdt torsdag 8. februar seminar om kunstig intelligens, opphavsrett og visuell kunst, hvor vi gikk dypere inn på problemstillingene som oppstår når generative KI-modeller trenes på opphavsrettslig beskyttede verk.

Presentasjonene og debatten i etterkant av seminaret viste med tydelighet at forholdet mellom opphavsrett og KI er komplisert og inneholder til dels svært motstridende interesser. KI-selskapene har dårlig tid, har allerede skrapt opp enorme mengder innhold, inklusive opphavsrettslig beskyttet materiale som tekst, musikk, filmer og bilder, og trenger fremover tilgang til enda mer materiale til opptreningen.

Rettighetshaverne, blant annet representert ved BONO og tilsvarende organisasjoner, ønsker på sin side regulering, først og fremst for å sikre kompensasjon. Hvordan man praktisk og regulatorisk skal finne løsninger som på en bærekraftig måte balanserer de ulike interessene, var hovedtema for seminaret. Prosessen er utvilsomt så vidt påbegynt, og mye spennende arbeid gjenstår!

Takk til bidragsytere Marius Dahl, Jonas Engestøl Wettre, Ole-Andreas Rognstad, Luna Schumacher, Beatrice Ignacius og alle deltakere som bidro til en interessant diskusjon. Ordstyrer på seminaret var BONOs juridiske rådgiver Veronika Lundqvist.

Seminaret fant sted på Sentralen i Oslo, og fullt program og presentasjon av bidragsyterne finner du her.

Les mer om BONOs arbeid knyttet til KI her:
https://bono.no/generative-ki-modeller-hva-er-status/
https://bono.no/utviklingen-av-kunstig-intelligens-ki-forutsetter-ikke-fri-bruk-av-andsverk/
https://bono.no/eu-regulering-av-kunstig-intelligens-2/
https://bono.no/kunstig-intelligens-bilder-og-opphavsrett/

Alle foto: Jon Krogvold