EU-regulering av kunstig intelligens

BONO er medlem i flere internasjonale organisasjoner og interessesammenslutninger som arbeider internasjonalt med å effektivisere forvaltningen av rettigheter, og styrke visuelle kunstneres opphavsrettslige posisjon, blant annet ved å påvirke utformingen av lovgivning på opphavsrettsfeltet i EU. Dette er særlig aktuelt om dagen, da EU arbeider med en ny forordning for å regulere kunstig intelligens (den såkalte «AI Act»).

BONOs europeiske lobbyorganisasjon EVA (European Visual Artists) sendte i sommer et skriv til EU-kommisjonen, som presenterer ulike regulatoriske løsninger på problemene visuelle rettighetshavere møter når deres verk brukes i opptreningen av kunstig intelligens. Les skrivet her: https://www.evartists.org/wp-content/uploads/2023/07/EVA-legal-paper-July-2023.pdf

Videre er BONO medlem av CISAC (the International Confederation of Societies of Authors and Composers), som i sommer utformet et skriv til beslutningstakere om kunstneres rettigheter globalt i forbindelse med utviklingen av kunstig intelligens. Skrivet kan leses her: https://www.cisac.org/Newsroom/articles/global-creators-and-performers-demand-creative-rights-ai-proliferation

Hovedbudskapet vi formidler er at kunstnernes rett til opphavsrettslig vederlag og kontroll må opprettholdes og beskyttes når verkene deres utnyttes av KI-systemer. BONO vil fortsette å arbeide med aktuelle spørsmål tilknyttet KI, både direkte overfor våre medlemmer og indirekte i arbeidet med å påvirke norsk politikk og lovgivning.