Frist for innmelding av saker til BONOs årsmøte er 29. februar

BONOs årsmøte avholdes tirsdag 28. mai. I henhold til BONOs vedtekter har alle medlemmer rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 2024 må meldes skriftlig til styret innen utgangen av februar måned.