Vederlag til nålevende kunstnere

Opphavsrettens vernetid gjelder i opphaverens levetid og 70 år etter utløpet av opphaverens dødsår (åndsverklovens § 11). Vernetiden gjelder for alle typer opphavere; forfattere, komponister, billedkunstnere, kunsthåndverkere med videre.

BONO krever derfor inn vederlag både for bruk av nålevende kunstneres verk og på vegne av rettighetshavere for bruk av avdøde kunstneres verk.   

Andelen av vederlagene som tilfaller nålevende kunstnere har tradisjonelt vært lavere enn andelen til avdøde kunstnere. De siste ti årene har dette endret seg. Andelen til de nålevende kunstnerne har i denne perioden stort sett vært jevnt økende og de siste tre årene er det de nålevende kunstnerne som mottar den største andelen av de vederlagene BONO utbetaler (58 % i 2021).

Harald Holter, daglig leder i BONO, sier dette om utviklingen:

«Økningen i andelen vederlag vi utbetaler til nålevende kunstnere, gjenspeiler en økt interesse for og oppmerksomhet rundt de aktivitetene og den kunstneriske produksjon som dagens kunstnere står for. Dette er gledelig og medfører at en stor andel av de vederlagene BONO utbetaler går tilbake til nålevende kunstnere og derved kan bidra til økt produksjon av kunst.»