PKVV-portalen for søknad om kompensasjon for privatkopiering for 2022 åpner 1. april

Rettighetshavere til visuelle verk har rett til kompensasjon for mengden visuelle verk som blir kopiert av privatpersoner til egen bruk.

BONO er organisasjonen som fordeler disse midlene til rettighetshavere til visuelle verk, i samarbeid med fagorganisasjonene på området NBK, NK, FFF, Grafill, NJ og NFF.

Er du billedkunstner eller kunsthåndverker vil du først og frem få kompensasjon på grunnlag av BONOs bruksdata, og nettportalen vil kun være et supplement.

Portalen for å søke om kompensasjon for privatkopiering (PKVV) for 2022 er åpen 1. – 30. april. Gå direkte til pkvv-portalen for å søke om kompensasjon for privat kopiering av visuelle verk her. Du kan også lese mer her.