Jennie Colletts minnepris tildeles Anniken Thorsen

Det er med glede at vi kan informere om at Anniken Thorsen tildeles Jennie Colletts minnepris! Utdeling skjer i sammenheng med markering av BONOs 30-årsjubileum.


Anniken Thorsen (f.1942) var leder for Bildende Kunstneres Styre (BKS) frem til det i 1989 ble slått sammen med Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO) og ble til NBK. Hun var etter dette direktør for Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) fra 1991 frem til 2012. Hennes utrettelige arbeid som leder i disse organisasjonene har kommet svært mange kunstnere til gode. Et gjennomgående trekk ved mange av disse er deres solidariske formål, som eksempelvis ad hoc stipend til kunstnere som befinner seg i vanskelige livssituasjoner, «Varig støtte» som hadde som formål å gi direkte økonomisk støtte til eldre billedkunstnere med lav inntekt, samt «Tilleggsstøtte» som skulle gi supplerende støtte til de mottakere av varig støtte som hadde svakest økonomi. Disse ordningene blir i dag kalt «Aktivitetstilskudd fra 57-67 år» og «Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år». Hun brant også for at de yngre kunstnerne skulle få gode forutsetninger i sin kunstneriske praksis, noe som gjenspeiles i atelierprogrammet W17 ved Kunstnernes Hus. Ordningen var finansiert av BKH i tidsrommet 2008-2014, og skulle tilby unge kunstnere atelierer, produksjonsstøtte og visningsmuligheter. I sin tid som direktør for BKH var Anniken et sosialt anker, og hennes fanesak var ofte å hegne om kunstnerne og deres rettigheter. Som direktør i BKH opparbeidet Anniken Thorsen seg en unik oversikt over kunstomsetningen i Norge, og skaffet seg kunnskaper og kompetanse som gjennom flere tiår kom både kunstnere og kunstnerorganisasjonene til gode. Hun er i dag aktiv kunstner og har blant annet deltatt på åpningsutstillingen til Nasjonalmuseet i 2022.

Det er opprettet et fond i Jennie Colletts minne. Jennie Collett var daglig leder i BONO fra oppstarten i 1992 til sin bortgang i 1994. Fondet skal hedre personer som i likhet med Jennie har bidratt til å fremme kunsten og kunstnernes interesser og rettigheter gjennom sitt arbeid.

Tidligere mottakere av Jennie Colletts Minnepris:

  • Ole Henrik Moe – tidligere direktør ved Henie Onstad Kunstsenter (1995)
  • Birger Stuevold Lassen – professor ved det juridiske fakultet ved UiO (1997)
  • Jan Lauritz Opstad – direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (1999)
  • Liv Revold – tidligere daglig leder i UKS og kunstformidler på Kunstnernes Hus (2001)
  • Astrid Randem – tidligere daglig leder ved Norske Kunsthåndverkere (2003)
  • Jon Øien – sosiolog, tidligere daglig leder Norske Billedkunstnere (2005)
  • Elsebeth Heyerdahl-Larsen – tidligere daglig leder i Kunstnerforbundet (2009)

    Foto: Guro Størseth