I anledning BONOs 30-årsjubileum arrangerer vi et seminar med foredragsholder fra inn- og utland som vil belyse ulike problemstillinger som oppstår ved bruk av visuelle verk i relasjon til plattformer, NFT og AI, fra et opphavsrettslig perspektiv.

Sted: Litteraturhuset, Skram-salen, Wergelandsveien 29, Oslo
Tid: Onsdag 30. november 2022 kl. 09:30-15:00

KLIKK HER FOR PROGRAMMET.

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ.

Arrangementet har begrensede plasser.


Presentasjon av foredragsholderne

Thorbjörn Öström

THORBJÖRN ÖSTRÖM

Thorbjörn Öström er advokat og partner i Bratt Feinsilber Harling AB. Han arbeider hovedsakelig med medierett, avtalerett og immaterialrett, med særskilt fokus på opphavsrett. Tidligere har han arbeidet som Senior Legal Counsel ved STIM, i ulike advokatfirmaer, som forbundsjurist ved Sveriges Författarförbund og som opphavsrettskoordinator ved Kulturdepartementet i Sverige. Videre er han styremedlem i Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU) og har tidligere sittet i styret for Bonus Copyright Access, ALIS og European Writers’ Council.

Foto: Aje Hedlund

Vincent van den Eijnde

VINCENT VAN DEN EIJNDE

Vincent van den Eijnde er administrerende direktør i Pictoright, den nederlandske forvaltningsorganisasjonen for visuelle verk. Vincent var i perioden 2018-2022 president i den europeiske paraplyorganisasjonen EVA (European Visual Artists). En av EVAs viktigste oppgaver er å bedrive lobby-virksomhet overfor EU-kommisjonen og EU-parlamentet. Vincent har som president for EVA deltatt aktivt i den politiske og juridiske prosessen med DSM-direktivet for å sikre de visuelle kunstnernes rettigheter. Arbeidet har vært viktig for å få på plass mekanismer som gjør det mulig å motta rimelig vederlag for bruk av verk på plattformer.

Foto: Michiel van Nieuwkerk

Marius Dahl

MARIUS DAHL

Marius Dahl er billedkunstner og bor og jobber i Drammen. Etter endt utdanning ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole/KHIO (1994-1999) bodde og arbeidet han i ti år i Istanbul, Tyrkia. Han er styreleder i BONO og har hatt en lang rekke verv i kunstnerorganisasjoner som Buskerud Bildende Kunstnere, Norsk Billedhoggerforening m.m. Han har stilt ut nasjonalt og internasjonalt, undervist på høyskoler og universiteter, vært kunstkonsulent og kurator. Han har bred erfaring som utøvende kunstner i offentlige kunstprosjekter der utstrakt bruk av verktøy som 3D modellering og digitale produksjonsteknikker har vært sentrale i gjennomføringen.

Foto: Ansgar Valbø / BONO

Kjetil Golid

KJETIL GOLID

Kjetil Golid er en generativ kunstner og systemutvikler, med stor interesse for algoritmer og datastrukturer. Det var denne interessen som kickstartet hans befatning med generativ kunst, i utgangspunktet ved å bruke visualisering som verktøy for å forstå de ulike algoritmene. Gradvis ble fokuset flyttet fra å være en øvelse i å finne «korrekte» implementeringer av velkjente algoritmer, til å utgjøre et mer esoterisk prosjekt hvor de underliggende strukturene tjener formålet med å lage intrikate og estetiske bilder. Kjetils prosjekter tar ofte utgangspunkt i spørsmålet «Hva vil det se ut som, dersom …»; en uferdig idé om en hjemmelaget algoritme sammen med en visuell oversettelse, hvor det er uklart hva det endelige resultatet vil se ut som. Kjetil ønsker å dele synet om at programmering er en fantastisk plattform for kreativ uttrykkelse, og derfor er store deler av hans kode tilgjengelig for fri bruk av andre. I tillegg til å lage statiske verk, lager han også interaktive verktøy som kan generere visuelle bilder uten at brukeren trenger å ha kunnskap om hvordan man koder.

Foto: privat

Reema Selhi

REEMA SELHI

Reema Selhi er Head of Policy and International i DACS (The Design and Artists Copyright Society), forvaltningsorganisasjonen for visuelle verk i Storbritannia. Hennes arbeid består i å styrke visuelle kunstneres immaterielle rettigheter og fremheve deres viktige bidrag til Storbritannias kreative industri. Reema er advokat og sitter i styret for a-n, the Artist’s Information Company, og er i tillegg nestleder for Alliance for Intellectual Property. Reema uttaler seg jevnlig i offentlige sammenhenger og holder foredrag om hvordan kunstnere best kan sikre at deres virksomhet er bærekraftig.

Foto: © Brian Benson / DACS 2022

Morten Goodwin

MORTEN GOODWIN

Morten Goodwin er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, professor 2 ved OsloMet, medgründer og teknologidirektør (CTO) i AIVEO, sjefforsker i AI:hub, nestleder ved Senter for forskning på kunstig intelligens, og en av Norges fremste eksperter om kunstig intelligens. Han veksler mellom å være professor, underviser, samfunnsdebattant, formidler, forfatter og CTO. Han er en aktiv forsker som spesialiserer seg på dype nevrale nettverk og har over 15 års akademisk erfaring, doktorgrad og fler enn 150 fagfellevurderte artikler. Han er aktiv i forskningsprosjekter innen grunnleggende og anvendt AI-forskning innenfor landbruk, akvakultur, kulturproduksjon, utdanning, helse, industrioptimalisering, naturlig språkbehandling og anbefalingsmotorer. Han holder opptil 100 populærvitenskapelige foredrag årlig, med fokus på muligheter for AI og avmystifisering av sitt forskningsfelt.

Foto: Ole Alvik

Silje Strandengen

SILJE STRANDENGEN

Silje Strandengen arbeider som advokatfullmektig i CMS Kluge Advokatfirma hvor hun hovedsakelig bistår klienter innenfor opphavsrett, kontraktsrett og teknologi. Som vitenskapelig assistent ved det juridiske fakultet skrev hun masteravhandling om hvilke aspekter av kunstig intelligens som kan beskyttes av opphavsretten, med særlig fokus på beskyttelse av data og databehandlingen i en maskinlæringsprosess. Silje innehar således en god kompetanse i krysningen immaterialrett og teknologi, og har forelest om temaet på det årlige IKT-rettskurset og det årlige opphavsrettskurset i regi av Juristenes utdanningssenter.

Foto: Kimm Saatvedt