Undervisningsinstitusjoner

Rammeavtale med universitet og høyskoler
BONO og Universitets- og høyskolerådet (UHR) har inngått avtale som tilrettelegger for intern, digital bruk av bilder i undervisningen. Avtalen gir undervisningsinstitusjonen rett til digital bruk av visuelle verk av de norske og utenlandske kunstnerne BONO representerer.

Se om din undervisningsinstitusjon har avtale med BONO her.

Bildelisens
Dersom du ønsker å klarere rettigheter for bruk av visuelle verk i andre sammenhenger; i årsmeldinger, informasjonsbrosjyrer, på institusjonens nettsider eller annet, kan du søke om Bildelisens her:

tilbake