Skjermbilde fra «Brenner & bøkene». Håkon Bleken, selvportrett © BONO / Håkon Bleken

TV- eller filmprodusent

Skal du bruke visuelle verk i en tv- eller filmproduksjon, får du lisens hos BONO. Vi representerer over 150.000 kunstnere fra hele verden og inngår avtale om bruk av verk i scenografi og alle andre former for bruk av visuelle verk i audiovisuelle produksjoner.

En bildelisens fra BONO dekker både masterrettigheter og rettigheter til selve visningen av verkene, og sikrer at du unngår krav i ettertid. Normalt vil bildelisensen ha en varighet på inntil 1 år, men det er også mulig å avtale lenger varighet.

Avhengig av ditt behov, vil en bildelisens kunne dekke alt fra kringkasting til strømming/VOD og kinovisning. Lisensen kan også dekke visning utenfor Norge. Hva det koster avhenger av hvilke og hvor mange verk du bruker, hvor lenge og hyppig de vises og hvordan de er plassert i billedflaten (forgrunn/bakgrunn).

Har du spørsmål, kontakt vår media-ansvarlig direkte på tlf. 23 10 03 52, jorid@bono.no, eller bono@bono.no. 

Rammeavtale med NRK
BONO har siden 2016 rammeavtale med NRK som dekker NRKs bruk av visuelle verk i sine produksjoner. Avtalen gir NRK muligheten til å produsere og vise programmer med visuelle verk på en enkel måte, uten å måtte klarere rettigheter fortløpende. Registrering av bruk av verk foretas av BONO, supplert med NRKs egne informasjon og kunstnernes egen rapportering.

Avtalen har såkalt avtalelisensutløsende virkning, hvilket innebærer at BONO er godkjent av Kultur- og likestillingsdepartementet og at avtalen dekker samtlige kunstnere i hele verden.

tilbake