PKVV-PORTALEN FOR SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR PRIVATKOPIERING FOR 2021 ER NÅ ÅPEN

Rettighetshavere til visuelle verk har rett til kompensasjon for mengden visuelle verk som blir kopiert av privatpersoner til egen bruk.

BONO er organisasjonen som fordeler disse midlene til rettighetshavere til visuelle verk, i samarbeid med fagorganisasjonene på området NBK, NK, FFF, Grafill, NJ og NFF.

For 2021 utgjør beløpet til norske rettighetshavere til visuelle verk i overkant av 4 millioner kroner. Dette skal fordeles på opphavere innenfor hele det visuelle feltet, som illustratører, tegneserieskapere, fotografer, billedkunstnere og kunsthåndverkere.

Portalen for å søke om kompensasjon for privatkopiering (PKVV) for 2021 er åpen 1. – 31. oktober. Les mer her.

Gå direkte til pkvv-portalen for å søke om kompensasjon for privat kopiering av visuelle verk her.