Museer

Har dere som museum behov for å klarere rettigheter til kunstverk i kunstbøker eller kataloger, postkort og plakater, publisering av samling eller utstilling på nett, eller til annen bruk av kunstverk, så ordnes det enkelt gjennom en bildelisens fra BONO.

Rammeavtaler
BONO har utviklet en standard rammeavtale for museer. Inngår du en såkalt Rammeavtale med BONO får du ordnet alle rettighetene på én gang. En Rammeavtale er en form for bildelisens som dekker mer jevnlig, omfattende bruk av verk. En slik avtale er særlig egnet for museers virksomhet fordi det letter det ellers omfattende og ressurskrevende arbeidet med å innhente rettigheter fra et stort antall kunstnere og rettighetshavere. 

BONO er også godkjent av Kultur- og likestillingsdepartementet til å inngå rammeavtaler med museer som dekker samtlige visuelle kunstnere over hele verden (såkalt avtalelisens).

Bildelisens
Om ditt museum ikke har Rammeavtale, eller dere kun har behov for en enkelt Bildelisens:

tilbake