Kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk (PKVV) utbetales i uke 51

Visuelle verk som malerier, skulpturer, fotografier, kunsthåndverk, tegninger, tegneserier og illustrasjoner kopieres til privat bruk i mange sammenhenger, f.eks. når man knipser bilder av kunstverk med smarttelefonen, tar skjermdump av et fotografi eller en illustrasjon på internett, tar utskrift av en tegneserie eller laster opp bilder man har tatt på en utstilling på en sky-tjeneste. Dette er hva vi kaller privatkopiering. Åndsverkloven gir de som har skapt åndsverk rett til økonomisk kompensasjon for denne kopieringen. I Norge får rettighetshaverne kompensasjonen gjennom en årlig bevilgning over statsbudsjettet. Kompensasjon gis som tilskudd til forvaltningsorganisasjonen Norwaco, og fordeles videre til rettighetshaverne av Norwacos medlemsorganisasjoner.

Det er BONO som fordeler kompensasjon til rettighetshavere til visuelle verk. Fordelingen til norske rettighetshavere skjer etter mandat fra og i samarbeid med fagorganisasjonene på det visuelle feltet: Grafill (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon), Norges Fotografforbund (NFF), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet frie fotografer (FFF) og Norsk Journalistlag (NJ).

For 2021 utgjorde kompensasjonen til norske opphavere kr. 3 280 202. Over 750 norske visuelle opphavere vil motta kompensasjon, og kompensasjonen til den enkelte utgjorde i snitt kr. 4 305. Kjønnsfordelingen er tilnærmet lik (kvinneandel 47 %, andel til menn 53 %). Fordelingen av kompensasjonen er gjort på grunnlag av søknader levert gjennom PKVV-nettportalen og på grunnlag av BONOs eksisterende lisensieringsdata om bruk av visuelle verk.

Alle mottakere av kompensasjon for privatkopiering får beskjed per e-post, og utbetaling finner sted i uke 51.

Les mer om pkvv her.