Kommuner og andre offentlige virksomheter med kunstsamling

Rammeavtaler om kunstsamling på nett
Stadig flere kommuner ønsker å formidle mangfoldet av kunstverk i egne samlinger på nett. Dersom din kommune har en godt skjult kunstskatt som den ønsker å dele på nett med innbyggere og besøkende, kan dere enkelt inngå avtale med BONO om dette. Her finner du mer informasjon om BONOs rammeavtale for kommuner som publiserer kunsten sin på nett.

Bildelisens
Dersom du ønsker å klarere rettigheter for kommunens bruk av visuelle verk i andre sammenhenger, f.eks. i informasjonsbrosjyrer eller i andre trykksaker, kan du søke om Bildelisens her.

tilbake