Forlag

Her kan du enkelt få bildelisens til å gjengi verk i bøker og på bøkenes forside/omslag, både i analoge bokutgivelser, lærebøker og i e-bøker.

I noen sammenhenger, når det er snakk om bruk av en stor mengde verk i en enkelt utgivelse, f.eks. i rene kunstbøker, kan det inngås såkalt royalty-basert avtale. Dette betyr kort og godt at vederlaget beregnes på bakgrunn av bokens utsalgspris.

Har du spørsmål om bruk av verk i bøker, kan du kontakte oss direkte på tlf. 23 10 03 50 eller sende e-post til bono@bono.no.

Bruk av verk i læremidler – rammeavtale med Forleggerforeningen
Forleggerforeningen og BONO har en rammeavtale om bruk av visuelle verk i læremidler. Avtalen effektiviserer rettighetsklareringen og gir forlagene gunstige vederlagsbetingelser. Avtalen gjelder forlag som er medlem av Forleggerforeningen.

Avtalen innebærer kort fortalt at det søkes om lisens for førsteopplaget (og reviderte utgaver). Det er ikke nødvendig å innhente lisens ved påfølgende opplag, det er tilstrekkelig at disse rapporteres til BONO. Her finner du nødvendige skjema for bruk av verk i læremidler analogt og digitalt.

tilbake