Foretak med kunstsamling

Rammeavtaler om foretaks kunstsamling på nett
BONO har mange avtaler som gjør det mulig for foretak og andre private aktører å dele sin kunstsamling med ansatte, kunder og andre interesserte. Ønsker du og din virksomhet å gjøre det samme, kan du enkelt ordne dette gjennom avtale med BONO.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvordan du inngår avtale. Send e-post til bono@bono.no eller kontakt oss direkte på tlf. 23 10 03 52.

Enkel bildelisens
Dersom du ønsker å klarere rettigheter for bruk av visuelle verk i andre sammenhenger, f.eks. i årsmeldinger, informasjonsbrosjyrer eller i andre trykksaker, kan du søke om bildelisens her:

tilbake