Bildearkiv (kunstverk og fotoarkiv)

Rammeavtale
BONO tilbyr avtaler som gjør det enkelt for arkiv å publisere bildesamlinger på nett, både arkiv over kunstverk og rene fotoarkiv. Inngår du en såkalt Rammeavtale med BONO får du ordnet alle rettighetene på én gang. En slik avtale er særlig egnet for publisering av billedarkiver fordi det letter det ellers omfattende og ressurskrevende arbeidet med å innhente rettigheter fra et stort antall kunstnere og rettighetshavere. 

BONO er også godkjent av Kultur- og likestillingsdepartementet til å inngå rammeavtaler med arkiv om publisering av bildesamlinger som dekker samtlige visuelle kunstnere over hele verden (såkalt avtalelisens).

Ta kontakt med oss dersom du ønsker avtale: Veronika Lundqvist (veronika.lundqvist@bono.no, tlf. direkte 23 10 03 53)

Bildelisens
Dersom du ønsker å klarere rettigheter for bruk av visuelle verk i andre sammenhenger, f.eks. i årsmeldinger, informasjonsbrosjyrer eller i andre trykksaker, kan du søke om Bildelisens her.

tilbake