Andre bransjer og kundegrupper

Har du eller din virksomhet bruk for å klarere rettigheter til gjengivelse av fotografier, malerier, kunsthåndverk eller andre former for visuelle verk i en brosjyre, på en hjemmeside, i logo- eller reklamesammenheng, som merchandise eller annet, så kan du enkelt få bildelisens hos BONO.

BONO representerer mer enn 150.000 norske og utenlandske kunstnere.

Vil du vite mer kan du kontakte oss på tlf. 23 10 03 50 eller e-post bono@bono.no

tilbake