Tidsskrift / Dagspresse

Skal du bruke verk i tidsskrift, magasin eller dagspresse, får du bildelisens hos oss. Vi representerer over 150.000 kunstnere fra hele verden og gir lisens til bruk av verk i alle former for utgivelser.

Har du hastverk, kan du søke om hurtiglisens. Dette medfører et påslag i tariffene på 35%, men medfører at søknaden din blir prioritert, og at du får svar innen 1 virkedag fra søknaden er sendt. 

Rammeavtale for regelmessige utgivelser
Dersom det forekommer regelmessig bruk av verk i utgivelsen, så kan det være ressursbesparende å inngå en rammeavtale med BONO. Da slipper du å klarere rettigheter fra gang til gang, og har også forutsigbarhet om hva vederlagskostnadene vil utgjøre.

Har du spørsmål om rammeavtale, kontakt vår media-ansvarlig på tlf. 23 10 03 52, jorid@bono.no

tilbake