Siste fra aktuelt

Hold deg oppdatert på nyheter, artikler og annet nyttig bransjerelatert fagstoff.

Utforsk BONO

Naviger deg på en av undersidene for å lese mer.

Søk etter kunstner

Her kan du søke etter de over 150.000 norske og utenlandske kunstnerne som er medlem av BONO og våre søsterorganisasjoner. Finner du ikke kunstneren du leter etter? Vær oppmerksom på at BONO i mange sammenhenger også representerer norske og utenlandske ikke-medlemmer. 

Les mer

Søk om medlemskap

BONO fungerer som bindeleddet mellom kunstnerne og de som bruker kunst i ulike sammenhenger. Vi inngår avtaler (lisenser) om bruk av verk og krever inn opphavsrettslige vederlag til medlemmene. Her kan du søke om medlemskap.

Les mer

Søk om Bildelisens

BONO har siden 1994 hjulpet forlag, aviser, TV- og filmprodusenter og andre i å benytte verk til ulike sammenhenger. Vi representerer over 150.000 norske og utenlandske kunstnere, og bistår kunder i bruk av visuelle kunstverk på en effektiv og enkel måte. Her kan du søke om Bildelisens.

Les mer

Om opphavsrett

Opphavsretten gir kunstnere enerett til å råde over åndsverk de har skapt. Det betyr at kunstnere er beskyttet mot at andre bruker deres kunstverk uten tillatelse, og at det kan kreves vederlag for bruken. Opphavsretten varer i kunstnerens levetid og 70 år etter utgangen av kunstnerens dødsår.

Les mer

Utbetaling av vederlag

BONO inngår avtaler om, innkrever og utbetaler vederlag for opphavsrettslig bruk av våre medlemmers verk. I mange tilfeller innkrever og utbetaler BONO også vederlag til visuelle kunstnere som ikke er medlemmer. Her kan du lese mer om utbetaling av vederlag.

Les mer

Rapporter verk vist på NRK

BONO og NRK har en rammeavtale om bruk av visuelle verk i NRK, som innebærer at du (eller den du er rettighetshaver til) kan motta vederlag når NRK benytter dine verk i sine produksjoner. Har du har sett visuelle verk som du tror kan gi deg rett til vederlag? Rapporter verk vist i NRKs kanaler her.

Les mer