BONO
Våre tjenester -
Rådgiving

Rådgiving

Vi ser det som en viktig del av vår virksomhet å bistå kunstnere og brukere i opphavsrettslige spørsmål. Kunnskap om opphavsrettens innhold og bakgrunn skaper bedre forståelse og minsker sjansene for krenkelser.
Har du spørsmål om opphavsrett kan du alltid ta kontakt med oss – helt uforpliktende.

Medlemmer
Som medlem i BONO kan du benytte deg av vår kompetanse og få gratis rådgiving i spørsmål av opphavsrettslig karakter.

Vi bistår deg enten du har spørsmål om navngiving, vederlag, bruk av andre kunstneres verk, ulovlig bruk, oppdragsavtaler og rettigheter mv. Vi har lang erfaring i å løse opphavsrettslige tvister og kan bringe saker inn for domstolene dersom det er formålstjenlig.

Brukere
Aktører som ønsker å bruke kunst har av og til begrenset erfaring med opphavsrett. Vi ønsker å imøtekomme brukernes ulike behov ved å tilby relevant informasjon om opphavsrett og lisensiering av rettigheter.

Lovarbeide
For å styrke kunstnernes opphavsrett arbeider vi aktivt overfor lovgivende myndighet gjennom blant annet høringsuttalelser i forbindelse med lovendringer mv. Vi arbeider også internasjonalt gjennom våre interesseorganisasjoner i utlandet, med fokus på å påvirke prosessen med utforming og implementering av nye EU-direktiver.