BONO
Våre tjenester -
Lisensiering

Lisensiering

Enkelt
Rettighetsklarering kan være en utfordring dersom du selv må oppspore og inngå avtaler med hver enkelt kunstner. Når du innhenter lisens hos oss slipper du å forholde deg til dette. Vi gir deg tilgang på kunstverk av over 100.000 norske og utenlandske kunstnere gjennom en enkeltlisens eller en rammeavtale.

Forutsigbart og effektivt
Rettighetsklarering er arbeidsbesparende og effektivt når du bare trenger å forholde deg til èn part. Vi avklarer bruken med kunstnerne, beregner vederlag og setter opp avtale der betingelser for bruken fremgår.

Tilpasset ditt behov
Mange virksomheter bruker kunst regelmessig. Gjennom en rammeavtale tilpasses betingelser og vederlag virksomhetens ulike behov. Les mer om rammeavtaler her.