BONO
Våre tjenester -
Følgerett

Følgerett

Når kunstverk blir videresolgt har opphavsmannen rett til vederlag. Denne vederlagsretten kalles følgerett. Formålet med følgeretten er å sikre at kunstnerne får ta del i sine verks verdiøkning i kunstmarkedet. Vederlaget fastsettes som en prosentandel av salgssummen og utbetales til den enkelte kunstner som har fått sitt verk videresolgt.

Med videresalg menes ethvert salg som finner sted etter at verket er solgt for første gang.

BONO er godkjent av Kulturdepartementet som eneste innkrevings- og fordelingsorganisasjon for følgeretten og utfører dette på vegne av alle norske og utenlandske kunstnere som er omfattet av følgeretten.

Selger og formidler
Her har vi samlet relevant informasjon for deg som deltar som selger eller formidler ved salg av kunst.

Kunstner og rettighetshaver
Her har vi samlet informasjon som er relevant for deg som er kunstner eller rettighetshaver til verk som er omfattet av følgeretten.