BONO
Våre tjenester


Våre tjenester omfatter:

Vi representerer over 100.000 norske og utenlandske kunstnere i Norge og tilrettelegger for enkel lisensiering av rettigheter. Kunstnere sikres vederlag og brukere av kunst har trygghet for at rettighetene er innhentet og uforutsette kostnader ikke oppstår.

BONO administrerer følgeretten i Norge på vegne av alle norske og utenlandske kunstnere. Vi sikrer at kunstnere og rettighetshavere mottar vederlag når deres verk blir videresolgt. Følgeretten gir vederlag tilbake til kunstnerne og er et viktig bidrag til videre nyskaping og produksjon.

Rådgiving er en viktig del av vår virksomhet. Vi bistår både kunstnere og brukere i spørsmål om opphavsrett.