Om BONO -
Virksomheten

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for billedkunstnere og andre opphavsmenn på billedområdet. Vi er en ideell virksomhet som lisensierer bruk av norske og utenlandske kunstverk.

BONO ble etablert i 1992 etter initiativ fra organisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK). BONO har over 2.200 norske medlemmer, bestående av nålevende kunstnere og rettighetshavere etter avdøde kunstnere. Gjennom samarbeid med våre utenlandske søsterorganisasjoner, representerer vi også over 100.000 utenlandske opphavsmenn.

BONOs øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger BONOs styre. I tillegg utpeker organisasjonene NBK og NK sine representanter. BONOs styre er etter vedtektene sammensatt slik at det består både av kunstnere, rettighetshavere og juridisk kompetanse.