Om BONO - Organisasjon -
Utvalg/komiteer

Utvalg/komiteer m.v.

BONOs tariffutvalg:
Tariffutvalget er ansvarlig for revisjon og publisering av BONOs tariffer:
Kristin Røed
Harald Holter
Ida Otterstad

BONOs valgkomité (for perioden 2016/2017):
Arild Berg
Anne Knutsen
Lotte Konow Lund
Leif Gaute Staurland (vara)


Øvrig representasjon:

Norwaco:
Norwacos hovedstyre: Harald Holter
Norwacos fordelingsutvalg for privatkopieringsvederlag: Harald Holter

Kunstnernettverket:
Ida Otterstad deltar i Kunstnernettverkets "Opphavsrettsutvalg"

BONO er i tillegg representert i flere organisasjoner og utvalg internasjonalt.
Les mer om dette under Samarbeid med utland.