Om BONO - Organisasjon -
Styre

BONOs styre (for perioden 2017/2018):

Faste medlemmer:
Marius Dahl, styreleder – representant for nålevende rettighetshavere
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk – representant for Norske Kunsthåndverkere
Ester Maria Bjørneboe – representant for Norske Billedkunstnere
John S Gulbrandsen - opphavsrettsjurist
Ingeborg Stana – representant for nålevende rettighetshavere
Atle Aas – representant for rettighetshavere etter avdøde kunstnere

Varamedlemmer:
Martin Woll Godal - representant for Norske Kunsthåndverkere
Arne Rygg - representant for Norske Billedkunstnere
Kristin Røed, repr. for rettighetshavere etter avdøde kunstnere
Gunn Tjensvold - representant for nålevende rettighetshavere