Om BONO - Organisasjon -
Styre

BONOs styre (for perioden 2016/2017):

Faste medlemmer:
Kristin Røed – styreleder, repr. for rettighetshavere etter avdøde kunstnere
Lene Tori Obel Bugge – representant for Norske Kunsthåndverkere
Marius Dahl – representant for nålevende rettighetshavere
John S Gulbrandsen - opphavsrettsjurist
Ingeborg Stana – representant for nålevende rettighetshavere
Hans Thorsen – representant for Norske Billedkunstnere

Varamedlemmer:
Lise Stang Lund - representant for Norske Kunsthåndverkere
Arne Rygg - representant for Norske Billedkunstnere
Gunn Tjensvold - representant for nålevende rettighetshavere
Atle Aas – representant for rettighetshavere etter avdøde kunstnere