BONO
Om BONO - Samarbeid -
Samarbeid med utland

Nettverk av kunstnere og søsterorganisasjoner
BONO representerer over 100.000 utenlandske kunstnere i Norge gjennom avtaler med søsterorganisasjoner i andre land. Avtalene gjør det enklere for den som skal bruke kunst. Norske kunstnere har i tillegg et nettverk til rådighet som ivaretar deres opphavsrett også internasjonalt. Se kart over BONOs søsterorganisasjoner til høyre.

Nordisk samarbeid
BONO har et utstrakt samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner. Lovgivning og nasjonale problemstillinger på opphavsrettsområdet er svært like i de nordiske landene. Flere ganger årlig avholdes nordiske møter for å utveksle informasjon og samordne felles aktiviteter og tiltak.

EVA
EVA (European Visual Artists) er en interessesammenslutning for forvaltningsorganisasjonene på billedområdet, etablert i 1997 og lokalisert i Brussel. Forvaltningsorganisasjonene i EØS-området, herunder BONO, utgjør medlemmene i EVA. En av EVAs viktigste oppgaver er å bedrive lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen og EU-parlamentet.

OLA
BONO er medeier i OLA (OnLineArt SCRL). OLA er stiftet av forvaltningsorganisasjonene for billedkunstnere i Europa og USA, med det formål å gjøre det enklere for brukere å innhente lisens for bruk av kunstverk on-line.

CISAC / CIAGP
BONO er assosiert medlem i den internasjonale paraplyorganisasjon CISAC - en sammenslutning av forvaltningsorganisasjonene innenfor de fleste verkskategoriene (musikk, tekst, bilde). Billedkunstorganisasjonene i CISAC utgjør organisasjonen CIAGP. CIAGP gir blant annet de forskjellige organisasjonene anledning til å samordne sitt opphavsrettslige arbeid.