Om BONO - Samarbeid -
Samarbeid i norge

Norske organisasjoner på billedsiden
BONO og rettighetshaverorganisasjonene NBK, NK, Grafill m.fl. samarbeider for å styrke kunstnernes rettigheter. Organisasjonene samarbeider blant annet om høringsuttalelser, mønsteravtaler som f.eks. KOROs kunstnerkontrakt og opphavsrettsseminarer.

Clara
Clara ble etablert i 1998 og er en informasjonssentral om opphavsrett og klarering som gjør det enklere for den som skal bruke opphavsrettslig beskyttet materiale å finne frem til hvor man skal henvende seg. Claras medlemsorganisasjoner er BONO, Gramo, Kopinor, LINO, Norwaco, TONO.
www.clara.no

Norcode
Norcode - The Norwegian Copyright Development Association - ble stiftet i 2007. Foreningen har som formål å drive internasjonalt utviklingsarbeid på opphavsrettens område. BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco og TONO har finansiert Norcodes aktiviteter i årene 2008-2010. Norcode har i tillegg skaffet ytterligere midler fra offentlige myndigheter og private organisasjoner. Gjennom Norcode vil norske rettighetshavere kunne dele sin kompetanse på organisasjons- og kulturfeltet med kolleger i andre land.
www.norcode.no