BONO
Medlemskap -
Innmelding

DU KAN MELDE DEG INN HER VED Å;

• melde deg inn on-line, eller;
• laste ned innmeldingsskjema, eller;
kontakte oss

 
7 GODE GRUNNER TIL Å MELDE SEG INN I BONO:
 
1. Mer tid til å skape
Opphavsrett kan være komplisert og rettighetsklarering kan være tidkrevende. Som medlem overlater du det administrative arbeidet til oss. Vi har kompetansen som er nødvendig for at dine rettigheter skal bli respektert og honorert.

2. Mulighet til å tjene penger
Mange av våre medlemmer mottar vederlag jevnlig. Om beløpene er små eller store, de fleste anser vederlagene som en kjærkommen ekstrainntekt.

3. Internasjonal representasjon
Det er vanskelig som kunstner å følge opp sine rettigheter i utlandet. Som medlem i BONO er du sikret representativitet i 39 land verden over.

4. Medinnflytelse
Som medlem overlater du arbeidet med å inngå avtaler til oss, men beholder kontrollen med hvor og hvordan verkene dine blir brukt.

5. Rådgiving og bistand
Hos oss får du hjelp og bistand i spørsmål og saker av opphavsrettslig karakter.

6. Det er gratis
Det er gratis å melde seg inn i BONO. Når vi krever inn vederlag for deg vil vi trekke fra en andel for å dekke våre administrative kostnader.

7. Forhandlingsstyrke
Å forhandle dine rettigheter alene kan være en stor utfordring. Som medlem hjelper du oss å styrke kunstnernes rettigheter. BONO er en kjent organisasjon med over 15 års erfaring i lisensiering av kunstverk og representerer over 50.000 kunstnere.