BONO
Medlemskap


Medlemskap i BONO gjør det enklere for den som ønsker å bruke kunst å få tilgang og tillatelse til å bruke verkene dine. Enkel og effektiv lisensiering er en av forutsetningene for velfungerende kunstformidling.

Lisensiering av verk
Som medlem i BONO slipper du selv å forhandle, inngå avtale, kreve inn vederlag, kontrollere bruken osv. Istedet for å gjøre jobben selv, henviser du til oss. Når vi inngår avtaler om bruk av dine verk, gjør vi dette i samråd med deg. På den måten sikrer du at dine verk blir gjengitt og brukt på en slik måte og i sammenhenger som du selv godtar.

Som medlem mottar du vederlag når verkene dine blir brukt. Størrelsen på vederlaget avhenger av hvordan verkene dine blir benyttet. Vederlagene utbetales kvartalsvis sammen med en detaljert oversikt over bruken.

BONO er en del av et internasjonalt nettverk. Dine rettigheter blir ivaretatt på samme måte i utlandet og du mottar vederlag også når verkene dine blir brukt utenfor Norge.

Rådgiving
Som medlem kan du også benytte deg av vår kompetanse og få gratis hjelp og bistand i spørsmål om opphavsrett.

BONO gir råd og uttalelser overfor brukere av kunst og lovgivende myndigheter. Ved å være medlem bidrar du til å styrke kunstnernes innflytelse og til å øke respekten for kunstnernes opphavsrett. Les mer om Rådgiving her.

Følgerett
Følgerett er en opphavsrettslig vederlagsordning som sikrer opphavsmenn vederlag når deres verk videreselges, f.eks. gjennom auksjonshus, gallerier og kunsthandlere. Blir dine verk videresolgt og du har krav på følgerett, vil du motta vederlag fra oss. Les mer om Følgeretten her.


LES MER OM MEDLEMSKAP OG INNMELDING HER.