BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


06.07.12
Rosevinduet i Nidarosdomen

BONO har engasjert seg i forbindelse med den planlagte oppføringen av Steinmeyerorgelet i Nidaros domkirke. I den foreslåtte løsningen er det lagt opp til en plassering som vil medføre at deler av Gabriel Kiellands berømte Rosevindu blir skjult bak orgelpipene. På vegne av rettighetshaverne etter Gabriel Kielland har BONO derfor tilskrevet både Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og Riksantikvaren. I våre henvendelser ber vi om at det utarbeides enn annen løsning enn den som til nå er foreslått. I stedet bør det velges en løsning der Kiellands verk fremstår slik det opprinnelig er ment; ved at alle verkets deler vises.

- BONOs siste brev til NDR finner du her.
- Artikkel i Dagbladet 6. juli med omtale av saken finner du her.
- Innlegg i Aftenposten (Knut L. Ridderhus/Ragnar Kristensen), 5. juli; her
- Artikkel Adresseavisen 28. juni; her

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv