BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


01.12.09
Møte med Tilman Lüder fra EU-kommisjonen

Tilman Lüder og hans stab deltok på EVA-møte i Brüssel den 19. februar. Der presenterte de noen av EU-kommisjonens synspunkter på opphavsrettslige områder relevante for billedkunstnere og andre opphavsmenn til bilder. Av de emnene som ble diskutert var utfordringene i forhold til såkalte "orphan works" og fremtidige forvaltningsmodeller for digital bruk. Møtet ga BONO og våre søsterorganisasjoner mulighet til å fremme ideer og forslag til løsninger som ivaretar opphavsmennenes og brukernes interesser.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv