BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

12.09.14
BONO har levert svar til Kulturdepartementets høring om endringer i åndsverkloven.

Aktuelt


10.08.10
Endring i forskrift til lov om avgift på omsetning av billedkunst

Kulturdepartementet har satt frist til 13. august på høringen på sitt forslag til endring i forskrift til "kunstavgiftsloven". Forskriften foreslås endret slik at Norske Kunsthåndverkere (NK) og Forbundet Frie Fotografer (FFF) sikres forslagsrett til oppnevnelsen av styremedlemmer i i styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). I dag er det bare Norske Billedkunstnere (NBK) som har forslagsrett overfor departementet.

Bakgrunnen for forslaget er at avgiftsgrunnlaget fra og med 2007 ble endret til også å omfatte flere typer kunstverk, herunder kunsthåndverk og fotografiske verk. Årsaken til at avgiftsgrunnlaget i kunstavgiftsloven ble endret, var at Norge i 2007 gjennomførte EUs følgerettsdirektiv. Etter godkjenning av KKD er BONO ansvarlig for innkreving- og fordeling av følgerettsvederlaget i Norge.

Her kan du lese BONOs høringssvar.
Her er Kulturdepartementets høringsnotat.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv