BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


18.03.14
Følgerett – internasjonalt gjennombrudd

Følgeretten er nå innført i totalt 66 land verden over. I EU, som har hatt følgerettslovgivning siden 2001, er det nylig gjennomført et samarbeid mellom kunstnerorganisasjonene og representanter for kunstmarkedet for å sikre at følgeretten fungerer optimalt. Lovarbeid er igangsatt i USA og på trappene i Kina, og samtidig arbeides det for å gjøre følgeretten til en universell, obligatorisk rett for kunstnere i alle land som er tilsluttet Bern-konvensjonen.

Følgerett i USA
New York-kongressmann Nadler la nylig frem et forslag for den amerikanske kongressen (Senatet og Representantenes Hus) om innføring av følgeretts-lovgivning i USA ("Resale Right Legislative Bill") – se artikkel i NY Times

Forslaget vil nå bli gjenstand for lovgivningsbehandling, og deretter forhåpentligvis bli innført.

Hovedelementene i forslaget er som følger:
- Gjelder for salg av verk over 5.000 USD
- 5 % følgerettssats
- Maksimumsvederlag for ett enkelt salg på 35.000 USD
- Omfatter nålevende og avdøde kunstnere (opphavsrettslig vernet)
- Gjelder i første omgang videresalg foretatt av auksjonshus
- Obligatorisk kollektiv forvaltning
- Formell gjensidighet med land utenfor USA som har følgerett

Forslaget er delvis et resultat av målrettet innsats foretatt av opphavsretts-organisasjonene på billedsiden. BONO har deltatt i arbeidet sammen med våre europeiske og amerikanske søsterorganisasjoner for å få på plass en lovgivning som styrker følgeretten internasjonalt. Innføring av en følgerettsordning vil blant annet sikre at utenlandske kunstnere (inkl. norske) som får sine verk omsatt i USA vil motta følgerettsvederlag på samme måte som når verkene deres videreselges i Europa.

Følgeretten har eksistert i Norge siden 2007 – les mer her

Følgerett – samarbeid i EU
I EU er det nylig gjennomført en såkalt "stakeholders dialogue", der representanter for kunstner- og opphavsrettsorganisasjoner og kunstmarkedet (auksjonshus, gallerister, profesjonelle kunsthandlere) har samarbeidet for å gjøre den praktiske håndteringen av følgeretten så effektiv som mulig.

Her kan du lese CISACs og EVAs pressemeldinger i forbindelse med at EU-kommisær for EUs indre marked og tjenester, Michel Barnier, var vertskap når samarbeidsdokumentet ble undertegnet.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv