BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

12.09.14
BONO har levert svar til Kulturdepartementets høring om endringer i åndsverkloven.

Aktuelt


17.03.11
Konsultasjon om følgerett i EU

Følgeretten ble innført i Norge i 2007. EU-kommisjonen gjennomfører nå en konsultasjonsrunde for å evaluere effekten av innføringen av EUs følgerettsdirektiv. Frist for innsending av konsultasjoner var 11. mars.

Etter flere år med følgerett i Europa, er det mulig å slå fast følgende;
Følgeretten har ingen negativ effekt for kunstomsetningen i Europa, men den har stor betydning for kunstnerne!

Her kan du lese BONOs konsultasjonsskriv til EU-kommisjonen.

Flere av BONOs utenlandske søsterorganisasjoner har innsendt skriv til EU.
Her finner du uttalelsene fra Copydan Billedkunst (Danmark), BUS (Sverige)
og DACS (England).


EVA (European Visual Artists) er billedopphavsrettsorganisasjonenes lobbyorgan i EU. Her kan du lese EVAs konsultasjonsskriv til EU-kommisjonen.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv