BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


17.03.11
Konsultasjon om følgerett i EU

Følgeretten ble innført i Norge i 2007. EU-kommisjonen gjennomfører nå en konsultasjonsrunde for å evaluere effekten av innføringen av EUs følgerettsdirektiv. Frist for innsending av konsultasjoner var 11. mars.

Etter flere år med følgerett i Europa, er det mulig å slå fast følgende;
Følgeretten har ingen negativ effekt for kunstomsetningen i Europa, men den har stor betydning for kunstnerne!

Her kan du lese BONOs konsultasjonsskriv til EU-kommisjonen.

Flere av BONOs utenlandske søsterorganisasjoner har innsendt skriv til EU.
Her finner du uttalelsene fra Copydan Billedkunst (Danmark), BUS (Sverige)
og DACS (England).


EVA (European Visual Artists) er billedopphavsrettsorganisasjonenes lobbyorgan i EU. Her kan du lese EVAs konsultasjonsskriv til EU-kommisjonen.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv