BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

12.09.14
BONO har levert svar til Kulturdepartementets høring om endringer i åndsverkloven.

Aktuelt


27.05.10
Høring endringer i åndsverkloven

Kulturdepartementet har signalisert at endringer i åndsverkloven antakeligvis vil sendes på høring høsten 2010. Dersom siktemålet er at endringene skal kunne tre i kraft samme år som 50-årsjubileet for åndsverkloven av 1961, vil høringsfristen måtte settes til før årsskiftet 2010/2011.

Se også tidligere artikkel om KKDs uttalte hovedmål med lovrevisjonen.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv