BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


27.05.10
Høring endringer i åndsverkloven

Kulturdepartementet har signalisert at endringer i åndsverkloven antakeligvis vil sendes på høring høsten 2010. Dersom siktemålet er at endringene skal kunne tre i kraft samme år som 50-årsjubileet for åndsverkloven av 1961, vil høringsfristen måtte settes til før årsskiftet 2010/2011.

Se også tidligere artikkel om KKDs uttalte hovedmål med lovrevisjonen.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv