BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

12.09.14
BONO har levert svar til Kulturdepartementets høring om endringer i åndsverkloven.

Aktuelt


16.09.14
Møte om Y-blokka; norske myndigheter, Picasso Administration og BONO
Pablo Picasso: "Fiskerne"
© Picasso Administration / BONO


Denne uken møtte Picasso Administration og BONO representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka. BONO forvalter opphavsretten til Picassos verk i Norge på vegne av Picasso Administration.
Fra venstre:
Harald Holter (BONO), Claudia Andrieu og Christine Pinault (Picasso Administration), Jan Tore Sanner, kommunalminister (KMD)


Etter invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ble det avholdt møte tirsdag 9. september. I tillegg til departementsråd Eivind Dale og ytterligere representanter fra KMD, deltok Kulturdepartementet, Statsbygg, Picasso Administration og BONO.

På møtet informerte myndighetene om planene for regjeringskvartalet, og særlig Y-blokka. Statsråd Jan Tore Sanner har tidligere uttalt at myndighetene ønsker å beholde verkene og integrere disse i de nye planene for regjeringskvartalet.

Picasso Administration og BONO er opptatt av at Picassos opphavsrett blir ivaretatt og at de ideelle rettighetene blir respektert dersom verkene skal tas ned og settes opp på nytt.

Møtet gjenspeilet at partene har en felles forståelse av de juridiske forhold som knytter seg til verkenes videre skjebne. Det er også enighet om behovet for en nær kontakt fremover for å sikre at man i fellesskap finner den beste løsningen for den fremtidige plasseringen av Picassos verk "Fiskerne og "Måken".
Fra befaringen i Y-blokka og høyblokka.
Fra venstre:
Ida Otterstad (BONO), Claudia Andrieu og Christine Pinault (Picasso Administration), Harald Holter (BONO), Michel Midré (KMD), Kristine Farstadvoll (BONO)

Foto: BONOLes mer om saken her:
- NRK Dagsnytt 9. september
- Aftenposten 9. september
- NRK Nett 26. mai

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv